Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Artiklar

Sveriges spel om freden

(Dagens Nyheter, 6 maj 2015) 70 år sedan andra världskrigets slut. Här berättar jag om Sveriges diplomatiska involvering kring krigets slutskede, om Churchills vrede mot svenskarna och om unge