Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Raoul Wallenberg-boken i engelsk översättning

”Raoul Wallenberg. The Biography” släpps på engelska i England 21 februari 2016 och i USA den 8 mars.

https://www.hachettebookgroup.biz/titles/ingrid-carlberg-quercus/raoul-wallenberg/9781681444901/

Det brittiska förlaget MacLehose Press ger ut boken i England och Quercus US i USA. Bägge förlagen ingår i Hachettegruppen.

Det började bra, med en stjärna i amerikanska litterära tidskriften Kirkus Review (som recenserar böcker några månader innan de kommer ut):

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/ingrid-carlberg/raoul-wallenberg-biography/