Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Flickan på frimärket

Artikel i Dagens Nyheter, 26 augusti 2014, där jag inför Raoul Wallenberg-dagen skrev hur jag hittade flickan på skyddspasset. Judith Kopstein var 14 år när Raoul Wallenberg utfärdade hennes skyddspass i Budapest i augusti 1944. Nu bor hon i Winnepeg, Kanada och är 83 år. Hon fick plötsligt se sig själv som fjortonåring på ett frimärke…
Pdf-version kan läsas här.