Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Makten över tanken


”Makten över tanken”, med Olof Petersson, Carlssons förlag 1990.

Maktkampen om våra tankar hårdnar. Myndigheter, företag, politiker och intressegrupper försöker att på olika sätt styra opinionen. Påverkansmetoderna förfinas. I centrum för denna kamp om själarna står massmedia. Hur påverkar massmedia maktförhållandena i samhället. ”Makten över tanken” var den statliga maktutredningens analys av maktförhållandena i mediesamhället, underlaget för mediedelen i utredningens huvudrapport, ”Demokrati och makt i Sverige”, SOU: 1990:44.