Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Flickan på frimärket

Artikel i Dagens Nyheter, 26 augusti 2014, där jag inför Raoul Wallenberg-dagen skrev hur jag hittade flickan på skyddspasset. Judith Kopstein var 14 år när Raoul Wallenberg utfärdade hennes

Sveriges spel om freden

(Dagens Nyheter, 6 maj 2015) 70 år sedan andra världskrigets slut. Här berättar jag om Sveriges diplomatiska involvering kring krigets slutskede, om Churchills vrede mot svenskarna och om unge

Sveriges svek

(Dagens Nyheter, 17 januari 2015) I januari 2015 var det 70 år sedan Raoul Wallenberg togs till fånga av sovjetisk militär i Budapest. I en lång DN-artikel skildrar jag hans sista timmar som fr