Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Pris av Svenska Akademien


Axel Hirschs pris
Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingrid Carlberg och Anders Jarlert Axel Hirschs pris för år 2013 med 120 000 kronor var. Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren, 2009 Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt, 2010 Ingemar Nilsson och Peter Handberg, 2011 Henrik Berggren och Per Rydén samt 2012 Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer.