Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Svenska företag som politiska påtryckare


Svenska företag som politiska påtryckare (Maktutredningen 1989)

En av de första skrifterna om lobbying i Sverige, publicerad som en delrapport i statliga Maktutredningen. I rapporten skildras bland annat Bofors AB:s kamp för att återvinna politiskt förtroende efter skandalerna med exporten av Robot 70 till de förbjudna länderna Dubai och Bahrein. Andra fallstudier är nio svenska industriföretags lobbyingarbete i kärnkraftsfrågan i slutet av åttiotalet, via den nyskapade och mer neutrala avsändaren ”AB Svensk Energiförsörjning” samt Rockwool och Gullfibers lobbyingkampanj för att lyfta fram behovet av isolerade bostäder i energidebatten. Rockwool och Gullfiber valde att arbeta med en annan avsändare, den nystartade ”Industrigruppen för energihushållning i byggnader”.