fbpx

Makten över tanken

Makten över tanken, med Olof Petersson, Carlssons förlag 1990.

Maktkampen om våra tankar hårdnar. Myndigheter, företag, politiker och intressegrupper försöker att på olika sätt styra opinionen. Påverkansmetoderna förfinas. I centrum för denna kamp om själarna står massmedia. Hur påverkar massmedia maktförhållandena i samhället. Makten över tanken var den statliga maktutredningens analys av maktförhållandena i mediesamhället, underlaget för mediedelen i utredningens huvudrapport, Demokrati och makt i Sverige, SOU: 1990:44.

Svenska företag som politiska påtryckare

Svenska företag som politiska påtryckare (Maktutredningen 1989)

En av de första skrifterna om lobbying i Sverige, publicerad som en delrapport i statliga Maktutredningen. I rapporten skildras bland annat Bofors AB:s kamp för att återvinna politiskt förtroende efter skandalerna med exporten av Robot 70 till de förbjudna länderna Dubai och Bahrein. Andra fallstudier är nio svenska industriföretags lobbyingarbete i kärnkraftsfrågan i slutet av åttiotalet, via den nyskapade och mer neutrala avsändaren ”AB Svensk Energiförsörjning” samt Rockwool och Gullfibers lobbyingkampanj för att lyfta fram behovet av isolerade bostäder i energidebatten. Rockwool och Gullfiber valde att arbeta med en annan avsändare, den nystartade ”Industrigruppen för energihushållning i byggnader”.

en_GB
Rulla till toppen