Ingrid Carlberg Ingrid Carlberg

Makten över tanken

”Makten över tanken”, med Olof Petersson, Carlssons förlag 1990. Maktkampen om våra tankar hårdnar. Myndigheter, företag, politiker och intressegrupper försöker att på olika sätt styra o